Huisregels

Uw persoonlijke gegevens

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons wordt doorgegeven (bijv. een verandering van adres of telefoonnummer). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Afspraken

Wij sturen elke dag een afspraak herinnering per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die de volgende dag gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan

Het niet nakomen van een afspraak

De zorgverlener heeft de plicht om u als patiënt te wijzen op de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraak.

Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 24 uur van te voren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.

Medische gegevens

Om u optimale mondzorg te kunnen bieden is het belangrijk voor onze tandheelkunde specialisten dat u ons goed op de hoogte houdt van eventuele veranderingen in uw medische gegevens.
Laat het ons direct weten wanneer:

  • U (nieuwe) medicijnen bent gaan gebruiken
  • U zwanger bent of zou kunnen zijn
  • U een hoge bloeddruk heeft
  • U medicijnen gebruikt die invloed hebben op de bloedstolling
  • U een allergie hebt ontwikkeld
  • Er een medische aandoening is vastgesteld